Administration

Vi prioriterer en tillidsfuld og loyal relation til vores kunder såvel som lejere. Alle kunder har tilknyttet en fast administrator, der står til rådighed døgnet rundt, hvilket sikrer os et høj effektivitets- og serviceniveau.

Eksempler på administrationsopgaver
 • Udarbejdelse af lejekontrakter.
 • Huslejeopkrævning.
 • Påkravsskrivelse og ophævelse af lejemål.
 • Udarbejdelse af lejerkartotek med opdatering af eventuelle ændringer.
 • Udarbejdelse af forbrugsregnskaber.
 • Bogføring af betalinger.
 • Udlejning og genudlejning af bolig- og erhvervslejemål.
 • Registrering af lejerskifte.
 • Kommunikation med lejere.
 • Fornyelse og ændringer i abonnementsaftaler og forsikringer.
 • Kontakt til relevante myndigheder, herunder SKAT, Grundejernes Investeringsfond m.fl.
 • Huslejenævnssager, herunder forberedelse og deltagelse.
 • Kontinuerlig dialog med ejendomsservice.
 • Kontakt til revisor.


Læs mere her

 

Læs her om ejendomsservice

Læs her om vedligehold