Vedligeholdelse

Vi sidestiller vedligehold med administration og ejendomsservice, idet vi betragter vedligehold som en afgørende faktor i forvaltningen og optimeringen af vores kunders investeringer. Derfor udarbejder vi en 10-årig vedligeholdelsesplan, jf. lejeloven. Planen formuleres med udgangspunkt i en redegørelse af ejendommens stand, og inkluderer identificering af fremtidigt vedligehold. Det kommende vedligehold struktureres og budgetteres for, så vidt muligt, at undgå uforudsete omkostninger, og opretholde den gode stand. Ejendommens generelle stand vurderes årligt af vores administration og tilknyttede eksperter. Årligt sikres det, at den planlagte vedligeholdelsesplan er ajourført, og uforudsete istandsættelsesemner identificeres.

Ejer vælger selv, i hvilken grad vi skal varetage vedligehold af ejendommen. Vi tilpasser os vores kunders ønsker.

For bedst muligt at budgettere vedligeholdet, har vi valgt at skelne mellem almindelig/løbende vedligeholdelse og planlagt vedligeholdelse. Større opgaver på vedligehold, såsom facaderenovering, udskiftning af tag og vinduer varetages af vores byggeafdeling.

Almindelig/løbende vedligeholdelse

Vi kategoriserer almindelig vedligeholdelse som det løbende vedligeholdelsesarbejde, der nødvendigvis skal udføres, for at bevare den gode stand. Ejendomsinspektøren varetager løbende denne type forebyggende vedligehold.

Løbende vedligehold omfatter

 • Serviceabonnementer på vandinstallationer
 • Sikring af serviceabonnementer
 • Smøring af dørpumper, således at døre og porte bevares i en god stand
 • Gennemgang af tagkonstruktioner for fejl og mangler
 • Lejer bedes smøre vinduer og døre
 • Planlægning af servicebesøg på ejendommens installationer
 • Løbende vedligehold af ejendommens klimaskærm
 • m.m.
ÅRLIGT SIKRES DET, AT DEN PLANLAGTE

VEDLIGEHOLDELSESPLAN ER AJOURFØRT

Planlagt vedligehold

Det planlagte vedligehold er de opgaver, der struktureres i den 10-årige vedligeholdelsesplan. Planen justeres løbende efter uforudsete behov. I vedligeholdelsesplanen er ejendommen opdelt i samtlige bygningsdele. Ejendommen gennemgås og vurderes fra kælder til kvist, hvor alle bygningsdele registreres og holdbarheden estimeres. Ejer konsulteres når der skal indgås aftaler på maling af vinduer, renovering af murværk og fuger, maling af døre, rensning af faldstammer m.m. Det planlagte vedligehold skal sikre, at den overordnede stand er god og sund.

Planlagt vedligehold omfatter

 • Gennemgang af samtlige bygningsdele
 • Renovering af murværk
 • Vedligehold af vinduer og døre
 • Rengøring af faldstammer
 • m.m