Administration

Vi varetager den daglige administration af vores kunders investeringsejendomme, og repræsenterer det suveræne mellemled mellem ejendommens ejer og lejerne. Vi prioriterer en tillidsfuld og loyal relation til vores kunder såvel som lejere. Alle kunder har tilknyttet en fast administrator, der står til rådighed døgnet rundt, hvilket sikrer os et højt effektivitets–og serviceniveau.
Vi er visionære på kundens vegne. Derfor inkluderer vores administration rådgivning om ejendomsmarkedet og ejendommens udviklingspotentialer.
Vi administrerer ikke blot ejendommen – vi passer på investeringen.

Eksempler på administrationsopgaver
 • Udarbejdelse af lejekontrakter.
 • Huslejeopkrævning.
 • Påkravsskrivelse og ophævelse af lejemål.
 • Udarbejdelse af lejerkartotek med opdatering af eventuelle ændringer.
 • Udarbejdelse af forbrugsregnskaber.
 • Bogføring af betalinger.
 • Udlejning og genudlejning af bolig- og erhvervslejemål.
 • Registrering af lejerskifte.
 • Kommunikation med lejere.
 • Fornyelse og ændringer i abonnementsaftaler og forsikringer.
 • Kontakt til relevante myndigheder, herunder SKAT, Grundejernes Investeringsfond m.fl.
 • Huslejenævnssager, herunder forberedelse og deltagelse.
 • Kontinuerlig dialog med ejendomsservice.
 • Kontakt til revisor.
Vi har en personlig relation til vores kunder

 

Læs her om ejendomsservice

Læs her om vedligehold