Privatlivspolitik for EJENDOMSVISIONER A/S

I Ejendomsvisioner A/S tager vi din persondatabeskyttelse alvorligt.
Vi behandler personoplysninger på vegne af vores kunder, som vi er databehandlere for. Ejendomsvisioner er selv dataansvarlig i de tilfælde, hvor vi selv bestemmer, til hvilke formål personoplysningerne indsamles, og hvordan personoplysningerne skal behandles. Vi har derfor vedtaget nedenstående privatlivsbeskyttelsespolitikker, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.
Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af legitime formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere tjener et formål.
Privatlivspolitik for lejere
Privatlivspolitik for foreningsmedlemmer

Vi forbeholder os retten til at ændre vores privatlivspolitikker. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside.

Du kan kontakte Ejendomsvisioner vedrørende vores indsamling og behandling af personoplysninger ved at skrive til info@ejendomsvisioner.dk.