SERVICE

- Vores ejendomsservice kvalitetssikres løbende. således er vores kunder sikret en høj, kontinuerlig standard -

For at varetage ejendomsinvesteringen bedst muligt, tilbyder vi at føre
ejendomsservice på ejendomme vi har under administration. Vores kunder har
tilknyttet en fast ejendomsinspektør, som er i daglig dialog med Ejendomsvisioner. Serviceaftalen har
døgnvagt for akutte skader.

Synlige skader og uregelmæssigheder rapporteres omgående til Ejendomsvisioner, hvorefter det besluttes,
om et aktuelt vedligeholdelsesarbejde bør begyndes.
Ejer konsulteres på baggrund af vores og inspektørens vurdering.

Ejendomsvisioner varetager ejendommens økonomi, og er ansvarlige for, at
vedligeholdelsesarbejdet ikke overskrider et evt. budget.

Vi søger for, at lejerne altid er opdaterede på, hvilket arbejde der udføres i
ejendommen og hvornår.