Vedligeholdelse

Vi sidestiller vedligehold med administration og ejendomsservice. Således betragter vi vedligehold som en afgørende faktor i forvaltningen og optimeringen af vores kunders investeringer.

Der udarbejdes en 10-årig vedligeholdelsesplan jf. lejeloven. Planen formuleres med udgangspunkt i en redegørelse af ejendommens stand, og inkluderer fremtidigt vedligehold.

Vedligeholdelsesarbejdet struktureres og budgetteres for, så vidt muligt, at undgå uforudsete omkostninger.

Ejendommens stand vurderes årligt af administrationen og vores bygningskonstruktør. Årligt sikres det, at den planlagte vedligeholdelsesplan er ajourført, og eventuelle uforudsete istandsættelsesemner identificeres.

Omfanget af vedligeholdelsesarbejde struktureres, så det matcher kundens ønsker.

Vi har en personlig relation til vores kunderLæs her om administration

Læs her om ejendomsservice